Cajoma Consulting
START  ׀  LÄNKAR   ׀  RAPPORTER  ׀  OM CAJOMA CONSULTINGKlimat   Hållbar utveckling   Arbetsmiljö   Trafiksäkerhet
   Klimat      HÅllbar Utveckling      ArBetsmiljÖ      TrafiksÄkerhet


     
Cajoma Consulting

Cajoma Consulting är verksamt innom fyra områden: klimat, hållbar utveckling, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Cajoma Consulting utför utvärderingar och analyser. Resultaten redovisas i form av rapporter, debattskrifter och andra publikationer.

Inom ramen för sitt kompetensområde kan Cajoma Consulting även erbjuda seminarier, föreläsningar och andra kunskapsorienterade tjänster.

Cajoma Consulting kan också erbjuda projektledningstjänster.

Bland Cajoma Consultings uppdragsgivare (tidigare eller pågående) kan nämnas: Q3 – Forum för hållbara transporter, Trafikverket, Baltic University Programme vid Uppsala universitet, Föreningen Etik & Energi, Regionförbundet i Uppsala län och Svenska Bandyförbundet.

 

 

 
Aktuellt

PRESSMEDDELANDE – Ny rapport: Cyklisters drivkrafter och statens styrmedel 
Läs hela pressmeddelandet här

Cajoma Consulting inleder samarbete med Q3 – Forum för hållbara transporter. 
Q3 hjälper transportköpare att upphandla hållbara tunga godstransporter på väg. Q3 definierar hållbarhet enligt tre kvalitéer: god trafiksäkerhet, god miljö och god arbetsmiljö. Under 2014 lanserade Q3 ett projekt om hållbara vägtransporter i Östersjöregionen. Projektet inkluderar kontakter med transportköpare, transportsäljare, organsationer och myndigheter i Polen, Litauen, Finland, Estland och Tyskland.
Läs mer

Utbildning och workshops för familjer, föräldrar och vuxna 
Läs mer

Nationell kartläggning visar på ett ökande intresse för trafiksäkra idrottsresor
Rapporten ”Trafiksäkra idrottsresor – möjligheter, hinder och framtidsutsikter” är den första nationella kartläggningen av idrottsrörelsens arbete med att främja trafiksäkra idrotsresor.
Läs hela pressmeddelandet här

Rapport om säker cykeltrafik 
Rapporten ”Styrmedel och styrdoktriner för reduktion av cyklisters riskbeteenden” fokuserar på cyklisters risktagande i trafiken.
Läs mer

Rapport av Cajoma Consulting
Säkerhet och avvägningar i de fyra trafikslagen
Studien jämför hur de fyra trafikslagen hanterar interna säkerhetsmässiga avvägningar samt trafikslagsövergripande avvägningar.
Läs mer

Etik & Energi lanserar energiprojekt vid kloster i Polen i samarbete med Cajoma Consulting.
Läs mer

 

  Cajoma Consulting
Ringgatan 7A
752 17 Uppsala
Tel: 018-500 965
Mobil: 070-29 48 301
E-post: info AT cajomaconsulting.se